Info

Historien om Multiforum Vebbestrup

I år 2003 var der nogle borgere fra Vebbestrup og Doense, der syntes, at der skulle være en hal i Vebbestrup. Det var folk fra Solhverv, Vebbestrup Kommuneskole og DVIF. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Jørn Vernersen, Carsten B. Andersen, Niels Lynggaard, Jens Møller Christensen, Jens Andersen, Knud Erik Pedersen, Thomas Bak og Vagn H Bach.

I oktober 2003 blev der afholdt et borgermøde i Forsamlingshuset, og der var stor opbakning til projektet.

Fra december måned 2003 til og med januar måned 2004 blev området inddelt, og man var ude og samle penge ind iblandt borgerne. Der blev givet tilsagn på kr. 320.700 i kontante gaver og kr. 2.047.500 i borgerlån - og så kunne byggeriet starte. Aftalen var, at borgerlånene skulle tilbagebetales fra 2015 i 5 rater.

I januar 2005 gik byggeriet i gang. Hallen ligger på et stykke jord, som er skænket af møller Osvald Bach, så der var maksimal opbakning fra alle i Doense –Vebbestrup-området. Der deltog ca. 200 frivillige personer i byggeriet og et ukendt antal kvinder, der sørgede for mad hver weekend til de frivillige. Allerede i januar meldte projektgruppen ud med, at indvielsen vil finde sted den 13. August 2005 - og det kom til at holde.

Byggeriet var i den grad med til at understrege borgernes sammenhold og vilje til at få opbygget en hal – og dette holder stadig ved den dag i dag, hvor frivillige hjælper til, når multiforum skal vedligeholdes.

Den første bestyrelse bestod af: Carsten B Andersen, Vagn H Bach, Niels Lynggaard, Jørn Vernersen og Kaj Haferbier.

Nuværende bestyrelse: Morten Christensen, Morten Kragelund, Jacob Rørbæk, Kristian Sørensen og Helle Klemmensen.

I 2015 havde hallen samlet alle pengene sammen, så Borgerlånene kunne udbetales på en gang, og det skete den 15.december 2015. Multiforum er derfor i dag en gældfri hal.